سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونیادخوب

و چه احساسِ قشنگی است که در خلوتِ خود؛

یادِ یک خوب، تو را غرق تمنا سازد ...!- نظرات (0)

پند ی از حاج اسماعیل دولابی (رحمه الله علیه)

حاج اسماعیل دولابی (رحمه الله علیه) می فرماید:

 هر چه غیر خداست را از دل بیرون کن.

در "الا"، تشدید را محکم ادا کن،

تا اگر چیزی باقی مانده،

از ریشه کنده شود و وجودت پاک شود.

آن گاه "الله"را بگو همه ی دلت را تصرف کند.- نظرات (0)

تقوا

تقوا یعنی "عمل گناه را مرتکب نشدن!- نظرات (0)

آدم بودن

بگردن داشتن حق الناس ، زنجیر و پلاکیه که ما رو از آدم بودن میندازه ...- نظرات (0)

دست کشیدن از دنیا

پرسیدم : بهترین چیزی که میشه از دنیا برداشت چیه ؟

کمی فکر کرد و گفت : دست ؛

با تعجب گفتم : چی ؟ دست ؟

گفت بله ، اگر از دنیا دست برداریم کار بزرگی انجام دادیم که کوچکترین پاداشش رضوان خداونده

و ادامه داد که : حب الدنیا راس کل خطیئهجملات زیبا


- نظرات (0)