سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونعلت نام گذاری سوره بقره

به خاطر داستاني در مورد گاو بني اسرائيل كه دستور ذبح آن به قوم بني اسرائيل داده شد.

«آيات 67 تا 73 / بقره»- نظرات (0)

توکل یعنی

توکل یعنی اینکه؛

با ایمان، در راهی قدم بگذاری که؛

هیچ کس با تو نیست؛

آن وقت می بینی، کسانی که؛

فکرش را هم نمی کرده ای؛

در این راه، با تو همراه خواهند شد ...

«شهید بهشتی»

- نظرات (0)

خواندن


و آنان كتاب(آسمانى) را می خوانند

سوره بقره آیه 113
- نظرات (0)

محتوای سوره بقره

1-توحيد و خداشناسي از طريق مطالعه اسرار افرينش.

2-معاد و زندگي پس از مرگ همراه با مثالهاي حسي مثل داستان

ابراهيم و زنده شدن مرغها و داستان عُزير.

3-اعجاز قرآن و اهميت اين كتاب آسماني .

4-درباره يهود و منافقان و موضع گيري آنان در برابر اسلام و قرآن و انواع كار شكني هاي آنان.

5-تاريخ زندگي پيامبران بزرگ مخصوصاً ابراهيم (ع)و موسي (ع).

6-بحث هايي در مورد احكام مختلف اسلامي از جمله: نماز، روزه، جهاد، حج و تغيير قبله،

ارث، ازدواج و طلاق، احكام تجارت ودين، ربا، انفاق در راه خدا، قصاص،

تحريم گوشتهاي حرام، قمار، شراب و بخشي از احكام وصيّت.

7-مؤمنين.مشركين و منافقين خلقت آدم و دستور سجده به فرشتگان در برابر آدم.

8-تعليم اسماء به آدم.

9-سر پيچي ابليس از سجده به آدم.

10-بناي كعبه توسط حضرت ابراهيم و نعمتهاي خدا.

11-آية الكرسي، آيه255 اين سوره است.


- نظرات (0)

سوال و جواب

از رسول اكرم (ص) پرسيدند :

كداميك از سوره هاي قرآن از همه برتر است؟

فرمود:« سوره بقره»،

عرض كردند: كدام آيه از آيات سوره بقره افضل است؟

فرمودند: آية الكرسي».


- نظرات (0)