سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونخواندن


و آنان كتاب(آسمانى) را می خوانند

سوره بقره آیه 113
- نظرات (0)

محتوای سوره بقره

1-توحيد و خداشناسي از طريق مطالعه اسرار افرينش.

2-معاد و زندگي پس از مرگ همراه با مثالهاي حسي مثل داستان

ابراهيم و زنده شدن مرغها و داستان عُزير.

3-اعجاز قرآن و اهميت اين كتاب آسماني .

4-درباره يهود و منافقان و موضع گيري آنان در برابر اسلام و قرآن و انواع كار شكني هاي آنان.

5-تاريخ زندگي پيامبران بزرگ مخصوصاً ابراهيم (ع)و موسي (ع).

6-بحث هايي در مورد احكام مختلف اسلامي از جمله: نماز، روزه، جهاد، حج و تغيير قبله،

ارث، ازدواج و طلاق، احكام تجارت ودين، ربا، انفاق در راه خدا، قصاص،

تحريم گوشتهاي حرام، قمار، شراب و بخشي از احكام وصيّت.

7-مؤمنين.مشركين و منافقين خلقت آدم و دستور سجده به فرشتگان در برابر آدم.

8-تعليم اسماء به آدم.

9-سر پيچي ابليس از سجده به آدم.

10-بناي كعبه توسط حضرت ابراهيم و نعمتهاي خدا.

11-آية الكرسي، آيه255 اين سوره است.


- نظرات (0)

سوال و جواب

از رسول اكرم (ص) پرسيدند :

كداميك از سوره هاي قرآن از همه برتر است؟

فرمود:« سوره بقره»،

عرض كردند: كدام آيه از آيات سوره بقره افضل است؟

فرمودند: آية الكرسي».


- نظرات (0)

داستان های سوره بقره

حضرت آدم: 30تا 38،

حضرت موسي 51تا73،

حضرت ابراهيم: 123تا 133و258تا260،

حضرت داود:246تا251،

جنگ بدر:217و218،

طالوت وجالوت:246تا251

گاو بني اسرائيل:68،

اصحاب السبت:65،

مهاجرين:218،

عزير و مرگ 100ساله او:259


- نظرات (0)

محتوای سوره حمد

1-نعمتها و تربيت همه موجودات از ذات مقدس خدا سرچشمه مي گيرد.

2-اساس خلقت و تربيت و حاكميت خدا بر پايه رحمت و رحمانيت است.

3-توجه به معاد و سراي پاداش اعمال و حاكميت خدا بر آن دادگاه.

4-بيانگر توحيد در عبادت و تكيه گاه انسان به خدا.

5-بيان نياز و عشق بندگان به هدايت الهي.

6-توضيح صراط مستقيم كه از راه مغضوبين و گمراهان جداست.

اوّلش ستايش، وسطش اخلاص و آخرش نيايش است.
- نظرات (0)