سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونریشه همه درمان ها در چیست؟

برخی از آیات قرآن، ممکن است به تناسب سلامت و بیماری افراد مختلف یا مراحل سنی آنان یا موقعیت های جغرافیایی و زیست محیطی و شرایط اقلیمی آنان مقید شوند.

ریشه همه درمان ها در چیست؟


ادامه مطلب - نظرات (0)

توصیه های دینی درباره رنگ کردن موی سفید

آراستگی و توجه به نوع پوشش و ظاهر از مصداق های زیبایی است.

به فرموده امام صادق(ع) «خداوند به یقین زیبایی و آراستگی را دوست می دارد

و بدحالی و خود را بدبخت و نادار و بیچاره و ضعیف نشان دادن را زشت می دارد.»ادامه مطلب - نظرات (0)

توسل به قرآندر مکارم الاخلاق از رسول خدا (ص) منقول است:

هر که طلب شفا از قرآن مجید ننماید خدای تعالی او را شفا ندهد.
- نظرات (0)

پس از تلاوت قرآن

بخشی ازدعای امام صادق (ع)

پس ازتلاوت قرآن:

بارخدایا مرااز کسانی قرارده

که حلال قرآن را حلال

وحرام آن را حرام میداند- نظرات (0)

دعای سفرخدایا؛ازسختی سفر؛و اندوه بازگشتن؛

و روبرو شدن با مناظر ناگوار در خانواده و مال و فرزند؛به تو پناه می برم؛

پرودگارا

تو در سفر همراه ما و در وطن نسبت به بازماندگان ما سرپرست و نگهبانی؛

و جمع میان این دو را هیچ کس جز تو نتواند کرد؛

زیرا آن کس که سر پرست بازماندگان است

نمی تواند همراه مسافر باشد و آن که همراه سفر است

سرپرست بازماندگان انسان نیز نمی تواند باشد.


ترجمه خطبه 46 حضرت علی (ع) در نهج البلاغه


                                                                                                 - نظرات (0)