سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونبرآورده شدن حاجت

امام صادق عليه السلام :

اگر كسى از شما بخواهد داراى حالتى شود كه همه خواسته هايش را خداوند برآورد

بايد از همه مردم نااميد باشد و هيچ اميدى جز خداوند نداشته باشد

پس اگر خداوند چنين حالتى را در قلب او بيابد

چيزى از خدا نخواهد مگر اينكه برآورد.

(وسائل الشيعه )- نظرات (0)

دل گویه- نظرات (0)

احاديثى در توسل به قرآن

در مكارم الاخلاق از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله منقول است : هر كه طلب شفا از قرآن مجيد ننمايد خداى تعالى او را شفا ندهد.
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كس صد آيه از قرآن از هر جاى كه خواهد تلاوت نمايد بعد از آن هفت مرتبه يا اللّه بگويد اگر بر سنگ سخت دعا كند هر آينه شكافته گردد.
از حضرت على عليه السلام رسيده است : هر كس از چيزى خائف باشد بخواند از هر جاى قرآن كه خواهد صد آيه و سه مرتبه بگويد:

(اللهم اكشف عنى البلاء)

از حضرت موسى بن جعفر عليه السلام منقول است : هر كس كفايت بجويد آيه از قرآن از مشرق تا مغرب او را كافى باشد هرگاه به يقين بخواند زيرا در قرآن شفا از هر دردى است .


- نظرات (0)

فوايد دعا براى فرج

يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة .

1- مايه ناراحتى شيطان لعين است .

2 - مايه استجابت دعا مى شود.
3 - باعث نجات يافتن از فتنه هاى آخر الزمان است .
4 - باعث آمرزش گناهان است .
5 - شفاعت آن حضرت در قيامت شامل حال او مى شود.
6 - نشانه انتظار اوست .
7 - فرج مولاى ما حضرت صاحب الزمان عليه السلام زودتر واقع مى شود.
8 - باعث طولانى شدن عمر است .
9 - هنگام مرگ به او مژده مى رسد و با او به نرمى رفتار مى شود.
10 - باعث زياد شدن اشراف نور امام عليه السلام در دل او مى شود.
11 - محبوبترين افراد نزد خداوند خواهد بود.
12 - كردار بد او به كردار نيك مبدل مى شود.
13 - دعاى امير المومنين عليه السلام در حق او در روز قيامت است .
14 - بى حساب داخل بهشت شدن .
15 - فرشتگان براى او طلب آمرزش مى كنند.
16 - در امان است از تشنگى روز قيامت .
17 - اين دعا در عالم برزخ و قيامت مونس مهربانى خواهد بود.
18 - باعث دورى غصه ها مى شود.
19 - اين دعا خوشايندترين اعمال نزد خداوند است .
20 - در روز قيامت هديه هاى ويژه اى دريافت مى كند.
21 - سبب كامل شدن دين است .
22 - ثواب كسى را دارد كه زير پرچم حضرت مهدى عليه السلام شهيد شده است .
23 - با ائمه اطهار عليه السلام محشور مى شود.
24 - نائل شدن به بالاترين درجات شهدا در روز قيامت .
25 - رستگارى به شفاعت حضرت فاطمه زهرا عليه السلام را دارد.


- نظرات (0)

فضيلت تسبيح حضرت زهرا سلام اللّه عليه

اولين ذكرى كه بعد از اتمام نماز بسيار سفارش شده است تسبيح حضرت زهرا سلام اللّه عليه است . از امام صادق عليه السلام مروى است كه : ما امر مى كنيم كودكان خود را به تسبيح حضرت زهرا سلام اللّه عليه چنان كه امر مى كنيم آنها را به نماز، پس ترك آن را مكن كه هر كه مداومت نمايد بر آن شقى و بدبخت نمى شود و در روايات معتبر وارد شده كه ذكر كثير كه خدا در قرآن مجيد به آن امر فرموده تسبيح حضرت فاطمه سلام اللّه عليه است كه بايد بعد از هر نماز خوانده شود. امام محمد باقر عليه السلام فرمودند: هر كه تسبيح فاطمه سلام اللّه عليه را بگويد و بعد از آن استغفار كند خدا او را بيامرزد و آن بر زبان صد هست و در ميزان عمل هزار، و شيطان را دور مى كند و خدا را خشنود مى گرداند. امام صادق عليه السلام نيز فرمودند: هر كه اين تسبيح را بعد از نماز بگويد پيش از آن كه پاهايش را از حالت نماز برگرداند آمرزيده شود و بهشت بر او واجب گردد و نزد من از آن كه هزار ركعت نماز بگذارد در هر روز بهتر است و آن تسبيح اين است بعد از هر نماز بلافاصله

34 مرتبه اللّه اكبر؛ 33 مرتبه الحمدللّه ؛ 33 مرتبه سبحان اللّه


- نظرات (0)