سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونجایگاه حجاب در ادیان الهی

جایگاه حجاب در ادیان الهی

منبع : سایت حجابستان

پیدایش حجاب :


آغاز و پیدایش حجاب و پوشش مربوط می‌شود به دوران زندگانی حضرت آدم و حوا علیهم السلام. هنگامی که آن دو بزرگوار مرتکب آن خطا شدند و از درختی که خداوند میوه‌اش را ممنوع نموده بود تناول کردند.
«فَلمّا ذاتا الشَجرة بدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیما من ورق الجنه …؛چون از آن درخت تناول کردند زشتی‌هایشان آشکار شد و بر آن شدند تا از برگ درختان بهشت ، خود را بپوشانند…» (سوره اعراف _ ۲۲)

در تفسیر آیه فوق آمده است که آدم و حوا علیه‌السلام ، قبل از ارتکاب این خلاف ، برهنه نبودند بلکه پوششی داشتند که در قرآن ، نامی از چگونگی این پوشش برده نشده ، اما هر چه بوده نشانه‌ای بر شخصیت آدم و حوا و احترام آنها محسوب می‌شده که با نافرمانی ، از اندامشان فرو ریخته است.

به این ترتیب خوردن از میوه ممنوعه توسط آدم و حوا علیه‌السلام صرف نظر از فلسفه و حکمت آن در نظام آفرینش ، نخستین تحولی که در آنها بوجود آورد، این بود که آنها در حریم «ستر» و عفاف با حقیقت برهنگی روبرو کرد و بلافاصله با برگ درختان بهشت خود را پوشاندند. این واقعیت تاریخی به سادگی نشان می‌دهد که حجاب و پوشش بعنوان یکی از مظاهر حیا و عفت ، امری فطری و طبیعی بوده و برای تامین سلامت روح و روان فرد و جامعه از کمال اهمیت برخوردار است.

فلسفه حجاب از دیدگاه قرآن کریم :


قرآن کریم وقتی درباره حجاب سخن می‌گوید می‌فرماید : حجاب عبارت است از احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان او را از دید و جنبه حیوانی ننگرند و این حرمت را مخصوص زنان مسلمان دانسته ، لذا نظر کردن به زنان غیر مسلمان را ، بدون قصد تباهی جایز می‌داند و علت آن این است که زنان غیر مسلمان از این حرمت بی‌بهره‌اند.

قرآن کریم وقتی مسئله لزوم حجاب را بازگو می‌کند علت و فلسفه ضرورت حجاب را چنین بیان می‌فرماید: « ذلک اَدنی اَن یَعرِفنَ فَلا یُوذین »(سوره احزاب _ ۵۹) برای اینکه شناخته نشوند و مورد اذیت واقع نگردند» چرا که آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه هستند و حرمت دارند.

 

حجاب حق الهی :


شبهه‌ای که در ذهنیت بعضی افراد هست این است که خیال می‌کنند حجاب برای زن محدودیت و حصاری است که خانواده برای او بوجود آورده و بنابراین حجاب نشانه ضعف و محدودیت زن است. راه حل این شبهه در بینش قرآن کریم این است که زن باید کاملا درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم همچنین مربوط به مرد هم نیست تا مرد بگوید من راضییم ، و همینطور مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت دهند، حجاب زن حق الهی است.

حرمت زن اختصاص به خود زن دارد نه شوهر و نه خانواده ، همه اینها اگر رضایت بدهند قرآن راضی نخواهد بود چون حرمت زن به عنوان حق الله مطرح است و خدای سبحان زن را با سرمایه عاطفه آفرید که معلم رقت باشد و پیام عاطفه بیاورد و اگر جامعه‌ای این درس رقت و عاطفه را ترک نمودند و به دنبال غریزه و شهوت رفتند به همان فسادی مبتلا می‌شود که در غرب ظهور کرده. لذا کسی حق ندارد بگوید من به نداشتن حجاب رضایت دادم.

زن به عنوان امین حق الله از نظر قرآن مطرح است یعنی این مقام و این حرمت و حیثیت را خدای سبحان که حق خود اوست به زن داده و فرموده این حق مرا تو به عنوان امانت حفظ کن آنگاه جامعه به صورتی در می آید که قرآن در آن حاکم است. جامعه‌ای که قرآن در او حاکم است، جامعه عاطفه است و سرش این است که نیمی از جامعه را معلمان عاطفه به عهده دارند و آنها مادران هستند و ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم اصول خانواده درس رافت و رقت می‌دهد و رافت و رقت در همه مسائل کارساز است.


- نظرات (0)

آیا میدانید

آیا میدانید : بزرگترین سوره قرآن بقره با ۲۵۵۰۰ حرف می باشد

آیا میدانید : قران دارای ۱۱۴ سوره است

آیا میدانید : قران دارای ۳۰ جزء است

آیا میدانید : قران دارای ۱۲۰ حزب است

آیا میدانید : قران دارای ۶,۲۳۶ آیه (نشانه) است

آیا میدانید : قران دارای ۷۷,۷۰۱ کلمه است

آیا میدانید : قران دارای ۳۲۳,۶۷۱ حرف است

آیا میدانید : قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحه است

آیا میدانید : قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسره است

آیا میدانید : قران دارای ۴,۸۰۸ ضمه است

آیا میدانید : قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدید است

آیا میدانید : قران دارای ۳,۲۷۲ همزه است

آیا میدانید : قران دارای ۱,۷۷۱ مد است

آیا میدانید : قران دارای ۱,۰۱۵,۰۳۰ نقطه است

آیا میدانید : قران دارای ۵,۰۹۸ وقف است

آیا میدانید : قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد


- نظرات (0)

نماز شب خواندטּ

در تعبدیات، کوه کندטּ از ما نخواستـ ه اند،

سخت ترینش نماز شب خواندטּ است کـ ه در حقیقت،

تغییر وقت خواب است،

نـ ه اصل بـﮯ خوابـﮯ،

بلکـ ه نیم ساعت زودتر بخواب تا نیم ساعت زودتر بیدار شوﮯ!


(در محضر بهجت، ج2، ص170)- نظرات (0)

دعاهاى قرآن كه با ربنا شروع مى شود

1- -
ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النار

201/2
پروردگارا در دنيا و آخرت به ما نيكى و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.
2 -
ربنا اتنا فى الدنيا و ماله فى الاخره من خلاق

200/2
پروردگارا در دنيا رحمت و نعمت به ما عنايت كن هر كه از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد.
3 -
ربنا اتنا من لدنك رحمه و هيى لنا من امرنا رشدا.

10/18
پروردگارا ما، از جانب خود بر ما رحمتى فرست و براى رشد عقلى ما وسائل هدايت و ارشاد آماده فرما.
4 -
ربنا اتهم ضعفين من العذاب و العنهم لعنا كبيرا.

69/33
پروردگارا ما آنها كه ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان كن و از نعمتهاى خود محروم ابدى فرما.
5 -
ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين .

53/3
پروردگار ما، ما به تو و آنچه بر پيغمبرت فرستادى ايمان آورديم و از رسول تو پيروى كرديم نام ما را از شهادت دهندگان به توحيد و نبوت قرار ده .
6 -
ربنا امنا فاغفرلنا و ارحمنا و انتخير الراحمين .

109/23
پروردگار ما، ما به تو ايمان آورديم ما را ببخش و بيامرز و به ما رحم كن كه تو بهترين بخشندگانى .
7 -
ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين .

83/5
پروردگار ما، ما به تو ايمان آورديم ما را در زمره گواهان توحيد و موحدين قرار ده .
8 -
ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون .

12/32
پروردگار ما آنچه به ما وعده فرموده بودى و ديديم و شنيديم ما را به دنيا برگردان تا عمل صالح كنيم كه ما به حشر و نشر و كتاب و معاد يقين پيدا كرده ايم .
9 -
ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انك على كل شى ء قدير.

8/66
پروردگارا نور علم و ايمان را براى ما تمام گردان و ما را بيامرز كه تو بر هر چيز قادر و توانايى .
10 -
ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون .

108/23
پروردگارا ما را از جهنم بيرون ببر كه اگر ما دوباره عصيان كنيم ستمكاريم .
11 -
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل .

37/35
پروردگارا ما را از اين آتش بيرون كن تا به پيروى پيغمبرت عمل صالح كنيم غير از آنچه مى كرديم .
12 -
ربنا اخرجنا الى اجل قريب نجب دعوتك و نتبع الرسل .

44/14
پروردگارا ما، عذاب را براى ما به تاخير انداز و مهلت كوتاهى ده تا آنچه فوت شده جبران كنيم ما دعوت تو را اطاعت كنيم و پيغمبر تو را پيروى نماييم .
13 -
ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا.

75/4
پروردگارا ما را از دست ستمكاران مكه نجات ده و راه فرج و نجاتى به ما بنما و يار و مددكارى براى ما بفرست كه از جانب تو ياور ما باشد.
14 -
ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا.

128/6
پروردگارا بعضى از ما از بعض ديگر بهره مند شديم و رسيديم به آنچه مقرر فرموده اى .
15 -
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غزاما.

65/25
پروردگارا بگردان از ما عذاب جهنم را كه آن عذاب براى هميشه هلاك كننده است .
16 -
ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الاليم .

88/10
پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهاى آنها را قسى و سخت گردان كه ايمان نمى آورند جز به ديدن عذاب سخت .
17 -
ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين .

147/3
پروردگار ما گناهان ما را بيامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهاى ما را در راه انجام وظيفه ثابت بدار و بر كفار نصرت و پيروزى بخش .
18 -
ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و لاتجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا.

10/59
پروردگار ما بيامرز ما را و برادران ما را كه در ايمان بر ما سبقت گرفتند خدايا در دلهاى ما براى گرويدگان به تو كينه و كدورتى قرار مده كه تو مهربانى .
19 -
ربنا انك روف رحيم .

10/59
پروردگار ما تو به تحقيق رئوف و مهربانى .
20 -
ربنا اغفرلى ولوالدى و للمومنين يوم يقوم الحساب .

41/14
پروردگار ما مرا و پدر مادر مرا و همچنين مومنين را در روز حساب بيامرز.
21 -
ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين .

89/7
پروردگار تو درى از رحمت به سوى ما و قوم ما بگشا كه راه تو راه حق ات و تو بهترين گشاينده اى .
22 -
ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين .

پروردگار ما به ما صبر و شكيبايى عنايت كن و در عبادت ثابت قدم و بر كفار پيروزى بخش .
23 -
ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمين .

126/7
پروردگار ما به ما تحمل و بردبارى عنايت فرما و ما را جزو تسليم شدگان پيغمبرت بميران .
24 -
ربنا اكشف عنا العذاب انا مومنون

12/44
پروردگار ما عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز كه ما گرويدگان به تو هستيم .
25 -
ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا و اخرنا.

114/5
پروردگار ما از آسمان براى ما مائده و غذايى فرست كه بر ما و آيندگان (روز عيد) باشد.
26 -
ربنا انك تعلم ما نخفى و ما نعلن و ما يخفى على اللّه من شى ء فى الارض و لا فى السماء.

38/14
پروردگارا تو مى دانى آنچه پنهان و آشكار عمل مى كنيم بر خداوند در آسمان و زمين هيچ كار و هيچ چيز پوشيده نيست .
27 -
ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه ان اللّه لايخلف الميعاد.

9/3
پروردگارا تو هستى كه روز قيامت روزى كه در آن شك نيست اجزاء و اجساد و ابدان همه بندگانت را جمع و حشر مى كنى محققا خداوند وعده خود را خلاف نمى كند.
28 -
ربنا انك انت العزيز الحكيم .

5/60
پروردگار ما به حقيقت تو عزيز و حكيمى و غالب و مصلحت دانى .
29 -
ربنا انك اتيت فرعون و ملاه زينه و اموالا فى الحيوه الدنيا.

88/10
پروردگار ما تو فرعون و اشراف ملت او را به مال دنيا و تحمل نيرو داده اى تو خود مى توانى گرفت آنچه به آنها داده اى .
30 -
ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته و ما للظالمين من انصار.

192/3
پروردگارا تو هستى كه از روى عدالت هر كه مستحق عذاب شد به آتش مى فرستى و خوار و ذليل مى سازى و براى ستمكاران يار و ياورى نيست .
31 -
ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار.

16/3
پروردگار ما، ما به تو ايمان آورده ايم پس گناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب جهنم مصون بدار.
32 -
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان ان امنوا بربكم فامنا.

193/3
پروردگار ما نداى منادى تو را كه مردم را دعوت مى كرد كه به خداى يگانه ايمان آوريد، شنيديم و ايمان آورديم كه تو خداى واحدى .
33 -
ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغنى .

45/20
پروردگارا ما مى ترسيم فرعون بر ما چيره و غالب شود يا طغيان نمايد.
34 -
ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم .

37/14
پروردگار ما من زن و فرزندم اسماعيل را در وادى بى آب و علف كنار خانه محترم امن تو سكنى دادم تو آنها را حفظ فرما.
35 -
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم .

127/2
پروردگار ما ساختمان كعبه را كه خانه امن توست از ما قبول فرما كه تو شنونده و دانايى .
36 -
ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمن لنكونن من الخاسرين .

22/7
پروردگار ما ما بر نفوس خود ستم كرديم و اگر تو ما را نيامرزى و به ما رحم نكنى از زيانكاران خواهيم بود.
37 -
ربنا عليك توكلنا و اليك انبنا و اليك المصير

4/60
پروردگار ما در هر كار به تو توكل مى كنم و از تو استعانت مى جوييم كه بازگشت همه ما بسوى توست .
38 -
ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و توفنا مع الابرار

193/3
پروردگار ما گناهان ما را بيامرز و از بديهاى ما در گذر و بپوشان و ما را با نيكوكاران قرار ده .
39 -
ربنا لاتجعلنا فتنه للذين كفروا و اغفرلنا.

4/60
پروردگار ما، ما را براى آنها كه كافر شدند سبب آزمايش قرار مده و ما را بيامرز.
40 -
ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهديتنا و هب لنا من لدنك رحمه .

8/3
پروردگار ما دلهاى ما را پس از روشن گردانيدن به نور ايمان و حق هدايت ديگر تيره مگردان و از جانب خودت رحمت فرما كه تو بخشاينده اى .
41 -
ربنا ليقيموا الصلوه فاجعل افبده من الناس تهوى اليهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون .

37/14
پروردگار ما من اسماعيل را در كنار خانه امن تو سكنى دادم ، تا نماز را بر پا دارند. بارالها! دلهاى مردم را مايل و راغب به مكه گردان و اين سرزمين را پر بركت قرار ده تا مردم به سوى كعبه آيند و از بركات و رزق و روزى مادى و معنوى آن بهره مند گردند باشد كه سپاسگزار شوند.
42 -
ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمين .

85/10
پروردگارا ما را سبب آزمايش براى اقوام ستمكار قرار مده .
43 -
ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين .

47/7
پروردگار ما، ما را با مردم ستمكار و متعدى محشور مفرما.
44 -
ربنا لاتجعلنا فتنه للذين كفروا و اغفرلنا ربنا انك انت العزيز الحكيم .

6/60
پروردگارا ما را فتنه و امتحان براى آنان كه كافر شده اند قرار مده و ما را بيامرز. پروردگارا محققا تو عزيز و حكيمى .
45 -
ربنا لاتواخذنا ان نسينا او اخطانا.

286/2
پروردگارا ما را به نيسان و غفلت و خطا و فراموشى مگير و هشيار و بيدارمان دار.
46 -
ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب .

77/4
(كفار گفتند) پروردگارا چرا بر ما جنگ واجب كردى و نگذاشتى به اجل خود بميريم (بگو بدون پيكار چيزى به كسى نمى دهند)
47 -
ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك و تكون من المومنين .

48/28
پروردگارا اگر براى ما پيغمبر و رسولى مى فرستادى آيات فرمان تو را پيروى مى كرديم و ايمان مى آورديم .
48 -
ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل و نخزى .

135/20
پروردگار ما چرا براى ما پيغمبرى نفرستادى تا آيات تو را پيروى كنيم و به خوارى و خزيان نيفتيم (گفتار كفار است )
49 -
ربنا ليضلوا عن سبيلك

88/10
پروردگارا فرعون و فرعونيان مردم را از راه گمراه كردند.
50 -
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

193/3
پروردگارا تو هيچ چيز را باطل نيافريدى تو منزهى پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.
51 -
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمه و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم .

129/2
پروردگارا در ذريه من پيغمبرى برگزين و برانگيز كه آيات تو را بر آنها بخواند و علم و دانش و كتاب و حكمت به آنها بياموزد و نفوس آنها را تزكيه و تهذيب نمايد. تو محققا عزيز و حكيم و غالب و مصلحت دانى .
52 -
ربنا و لا تحمل علينا اصراكما حملته على الذين من قبلنا.

286/2
پروردگارا بار گناه را بر ما گران مفرما آنچنان كه بر پيشينيان ما نمودى .
53 -
ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلك و لاتحزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد.

194/3
پروردگارا ما را به صلاح آر، آنچه بر زبان پيغمبرانت از عطا وعده فرمودى به ما هم عنايت كن و روز قيامت ما را خوار و ذليل و بينوا مفرما محققا وعده هاى تو خلف نمى شود.
54 -
ربنا واجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امه مسلمه لك و ارنا مناسكنا و تب علينا انك انت التواب الرحيم .

128/2
ابراهيم گفت : پروردگارا دلهاى من و فرزندم اسماعيل را تسليم خودت بگردان كه همه دلها به دست توست و از ذريه من امتى مسلمان قرار ده ، كه تسليم اراده و رضاى تو باشند و مناسك و روش حج خانه خود را به ما بياموز، و توبه ما را بپذير كه تو بسيار توبه پذير و بخشنده و مهربانى .
55 -
ربنا و ادخلهم جنات عدن التى وعدتهم و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذرياتهم انك انت العزيز الحكيم .

8/40
فرشتگان گويند: پروردگارا اين بندگان پرهيزگار را وارد بهشت عدن خود ساز كه به آنها وعده داده اى و هر كس از آنها از پدرانشان و ذريه شان صالح بودند همه را داخل بهشت فرما كه تو بر همه چيز غالب و دانايى .
56 -
ربنا وسعت كل شى ء رحمه و علما فاغفر للذين تابوا و اتبعو سبيلك و قهم عذاب الجحيم .

7/40
پروردگارا تمام موجودات در احاطه علمى و رحمت واسعه تو هستند پس بيامرز آنها كه توبه كردند و پيروى پيامبران تو نمودند و به راه تو رفتند و آنها را و آنها را از عذاب جهنم نگاهدار يعنى عذاب جهنم براى آن طبقه مطيع به وقوع نپيوندد و پيش نيايد.
57 -
ربنا و لاتحملنا ما لاطاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين .

286/2
پروردگارا ما طاقت تحمل بار گران را نداريم ما را ببخش و عفو كن و بيامرز كه تو صاحب اختيار ما هستى خدايا ما را بر كفار پيروزى ده .
58 -
ربنا و تكون من المومنين

28/6
پروردگارا ما از گروندگان به توحيد و يگانگى تو مى باشيم .
59 -
ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون .

17/36
پروردگار ما بهتر مى داند كه ما را به رسالت به سوى شما فرستاده تا راه توحيد را به شما بنماييم .
60 -
ربنا رب السموات و الارض لن ندعوا من دونه الها.

14/18
پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است ، هرگز ما معبودى غير از او نمى گيريم .
61 -
ربنا هولاء شركاونا الذين كنا ندعوا من دونك .

86/16
پروردگارا اين گروهند شريكان ما كه ما را دعوت مى كردند غير از تو را پرستش كنيم .
62 -
ربنا الذى اعطى كل شى ء خلقه ثم هدى .

51/20
پروردگار ما، كسى است كه همه موجودات را آفريد و هدايت به كمال فرمود.
63 -
ربنا باعد بين اسفارنا و ظلموا انفسهم .

19/34
(مردم توانگر يمن به درويشان حسد بردند و گفتند:) پروردگارا بين شهرهاى يمن تا شام را سرزمين خشك قرار ده تا درويشان نتوانند بدون زاد و راحله سفر كنند. آن مردم بدين دعا به خود ستم كردند.
64 -
ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالين .

107/23
پروردگارا شقاوت بر ما غلبه يافت و گمراهى گريبان ما را گرفت و ما به خود ستم كرديم .
65 -
ربنا هولاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار.

38/7
پروردگارا اين بت ها و بت پرستان ما را گمراه نمودند عذاب آتش آنها را دو جندان كن .
66 -
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قره اعين و اجعلنا للمتقين اماما.

47/25
پروردگارا زنان و فرزندانى به ما عنايت فرما كه اسباب رو سفيدى و چشم روشنى ما بشوند. خدايا ما را پرهيزكار و پيشوايان پارسا قرار ده ، يا براى ما پيشوايان پرهيزكارى بگمار.
67 -
ربنا هولاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرانا اليك ما كانوا ايانا يعبدون

63/28
پروردگارا كسانى كه ما را گمراه نمودند تو گمراهشان كن آن چنان كه ما را گمراه نمودند، بتها مى گويند ما هم از آنها بيزاريم و هرگز ما را عبادت نكردند بلكه خود را عبادت كردند و پرستيدند.


- نظرات (0)

خواص هفت آيه پر فضيلت

على عليه السلام گفت : رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله روزى فرمود: يا على خواهى تو را چيزى آموزم كه اگر خلق هفت آسمان و زمين جمع گردند نتوانند به تو بدى و آسيبى رسانند و هيچ كس بر تو ظفر نيابد. گفتم : بلى .
فرمود: هفت آيه در قرآن است .
آن را اين گونه بر خود بخوان و بدم .
اول : از پيش رو، دوم : پشت سر، سوم : بالاى سر، چهارم : به سوى پايين ، پنجم : بر طرف راست ، ششم : بر طرف چپ و هفتم : بر تمام اعضاء.
يا على ! هر كس اين هفت آيه را بخواند يا با خود دارد حق سبحانه و تعالى هفتاد هزار بدى را از نامه عمل او دور كند و هفتاد هزار حسنه در نامه عمل او نويسد و هفتاد هزار قصر در بهشت برايش بنا كند و هفتاد هزار حور و قصور و غلمان به او كرامت فرمايد و هفتاد هزار حله از حرير و ديباى بهشتى به او بپوشاند چنان كه صفت آنها را حق داند و ديگرى نداند.
يا على ! هر كس اين هفت آيه را بخواند و با خود دارد خداوند در روز قيامت دارنده او را به حرمت اين آيات ببخشد اگر چه مستوجب كيفر باشد.
و باز فرمود: يا على ! هر كه آن را بخواند و به خود بدمد اگر نزد امراء و حكام رود البته عزيز و مكرم باشد اگر چه بر او خشم گرفته باشند، نرم گرداند. (و آن هفت آيه اين است ):

قل لن يصيبنا الا ما كتب اللّه لنا هو مولنا و على اللّه فليتوكل المومنون .

(سوره توبه ، آيه 51)
بگو هرگز نرسد ما را مگر آنچه را نوشت خدا بر ما، اوست صاحب اختيار ما و بر خدا توكل كنند گروندگان .

و ان يمسسك اللّه بضر فلا كاشف له الا هو و ان يمسسك بخير فهو على كل شى ء قدير

(سوره انعام ، آيه 17)
و اگر برساند تو را خداى سختى پس نيست بازدارنده مر آن را مگر او و اگر برساند به تو نيكويى پس او بر هر چيزى تواناست .

و ما من دابه فى الارض الا على اللّه رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل فى كتاب مبين .

(سوره هود، آيه 6)
و نيست هيچ جنبنده اى در زمين مگر بر خداست روزى او و مى داند قرارگاهش و آرامگاهش را به جملگى در كتابى روشن است .

انى توكلت على اللّه ربى و ربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم .

(سوره هود، آيه 56)
همانا من توكل كردم بر خداى پروردگارم و پروردگار شما نيست هيچ جنبنده مگر كه اوست گيرنده موى پيشانيش را همانا پروردگار من بر راه راست است .

و كاين من دابه لا تحمل رزقها اللّه يرزقها و اياكم و هو السميع العليم .

(سوره عنكبوت ، آيه 60)
و چه بسيار جنبنده كه بر نمى دارد روزى خود را، خدا روزى مى دهد او را و شما را و او شنواى داناست .

ما يفتح اللّه للناس من رحمه فلا ممسك لها و ما يمسك فلا مرسل له من بعده و هو العزيز الحكيم .

(سوره فاطر، آيه 2)
آنچه گشاده گرداند خدا براى مردمان از رحمت ، پس نيست باز گيرنده مر آن را و آنچه را باز گيرد پس نيست فرستنده مر او را بعد از گرفتن او و اوست غالب درست كردار.

و لئن سالتهم من خلق السموات و الارض ليقولن اللّه قل افرايتم ما تدعون من دون اللّه ان ارادنى بضر هل هن كاشفات ضره او ارادنى برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبى اللّه عليه يتوكل المتوكلون .

(سوره الزمر، آيه 38)
و اگر بپرسى از ايشان كى آفريد آسمان ها و زمين را هر آينه خواهند گفت البته خداست . بگو خبر دهيد كه آنچه را مى خوانيد از غير خدا اگر خواست به من خداى ضررى را آيا ايشانند دفع كننده ضررش يا اگر خواست به من رحمت و احسانى آيا ايشانند بازدارندگان رحمتش . بگو كه بس است مرا خدا بر او توكل مى كنند توكل كنندگان .


- نظرات (0)