سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونماییم و نوای بی نوایی

ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی


         


- نظرات (0)

گرگ

چوپانی را پرسیدند روزگار چگونه است ؟

گفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشان گرگ بودند


- نظرات (0)

اداب دعا- نظرات (0)

گرگها خوب بدانند

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب
گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز

گرچه نیکان همگی بار سفر بر بستند
شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز

گر امام شهدا نیست کنون در برمان

خلف صالح و مظلوم علی(ع)هست هنوز

- نظرات (0)

گدای کوی رضا

کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد

بدون واسطه دم از احد نخواهد زد

گدای کوی رضا شو که آن امام رئوف 

به سینه ی احدی دست رد نخواهد زد


- نظرات (0)