سایت خاتون
سایت مطبخ خاتوناداب دعا- نظرات (0)

گرگها خوب بدانند

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب
گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز

گرچه نیکان همگی بار سفر بر بستند
شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز

گر امام شهدا نیست کنون در برمان

خلف صالح و مظلوم علی(ع)هست هنوز

- نظرات (0)

گدای کوی رضا

کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد

بدون واسطه دم از احد نخواهد زد

گدای کوی رضا شو که آن امام رئوف 

به سینه ی احدی دست رد نخواهد زد


- نظرات (0)

بنده ی مخلص تو باشم

خدایا ! به من توفیقی ده که فقط یک روز بنده ی مخلص تو باشم

که می دانم حتی ساعتی این چنین بودن بس دشوار است.- نظرات (0)

قنوت عباس

قنوت عباس

آنقدر در قنوت،

قشنگ دستانش را به آسمان می گرفت

که خدا برای خودش برداشت

دستان عباس را
- نظرات (0)