سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونگواه هستی بی ادعا ؟

یادت هست؟

گفته بودی" اگر دیدید مسئولی در اتاقش را بسته و مردم برای دیدن او پشت در منتظرند

از طرف من در را باز کنید و بگویید مهدی باکری گفت ما انقلاب کردیم که فاصله ها را کم کنیم نه زیاد ....


گواه هستی بی ادعا ؟ گواهی 


- نظرات (0)

اسم اعظم


- نظرات (0)

امام صادق (ع)

خداوند متعال مي فرمايد:
اگر بر قلب بنده ام اطلاع يافته بدانم
 که در طاعتش خالص بوده
 و همّش طلب رضاي الهيست
او را دريافته و متولّي زندگي او مي شوم.- نظرات (0)

ماییم و نوای بی نوایی

ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی


         


- نظرات (0)

گرگ

چوپانی را پرسیدند روزگار چگونه است ؟

گفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشان گرگ بودند


- نظرات (0)