سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونغیبت


- نظرات (0)

پندهای حکیمانه

علامه حسن زاده آملی (حفظه الله) :


1- چون که نفس خود را به حرکت در مى آورد محرک جسم نیز هست چون با جسم متداخل است .
2- نفس عالم قبل از جسم آن موجود است .
3- عالم حیوان است .
4- توازى بین عالم و نفس انسانى شرط معرفت است .
5- تعقل عبارت از خود معقولات است .
6- نفس عالم از طبیعتى است که عقل نام دارد.
7- عقل ، مقصود دایره است .
8- حرکت عقل ، تعقل است .
9- حرکت نفس همان جوهر آن است .
10- هر بدنى داراى صورت و هیاتى مخصوص به خود است .
11- صحت ، و به طور عموم فضایل جسمیه - چیزى است که شایسته است آن را ائتلاف بنامیم .
12- هر جزئى از اجزاى چشم قایم بر نوعى تناسب است .
13- عقل نه منفعل مى شود و نه فاسد.
14- نفس در تمامى جسم حساس منتشر است .
15- نفس جسمى است لطیف .
16- نفس اولین محرک است .
17- نفس لطیف ترین چیزى در میان اجسام است ؛ یعنى دورترین آنها از جسمیت است .
18- نفس به چه چیزى مرکب را درک مى کند؟ یعنى چگونه نفس مرکب را درک مى کند؟
19- نفس ، چیزى است که وحدت جسم را حفظ مى کند.

عیون مسائل نفس و شرح آن ، ج 1، ص 211-پندهای حکیمانه


- نظرات (0)

دعای غریق


یا الله یارحمن یارحیم

یامقلب القلوب ثبت قلبی

علی دینک


- نظرات (0)

قرآنی باش!

 کسانی که قالی می بافند یك نگاه به نقشه دارند

و یك نگاه به قالی و بر اساس آن قالی آویخته خود را می بافند .

ما نیز باید چشم به نقشه قرآن داشته

و بر اساس آن تاروپود زندگی خود را ببافیم .

این است كه قرآن كریم    می فرماید:

خذ الكتاب          

     یعنی كتاب را بگیر، یعنی بی نقشه نباش.- نظرات (0)

بخشش ومنت


- نظرات (0)