سایت خاتون
سایت مطبخ خاتوندوکارمهم

حضرت آیت الله بهاالدینی رحمة الله علیه:


اگر این دو کار را انجام دهید خیلی پیشروی کرده اید:

یکی اینکه نماز را اول وقت بخوانید،دیگری آنکه دروغ

نگویید.خیال نکنید ضرر می کنید.  ان  شالله   مورد

توفیقات خدا واقع می شوید و آن وقت اگر این کار ها

 را کرده اید،فهم شما  هم عوض  می شود، یعنی

درک دیگری پیدا می کنید.

وقتی وجدان شما  مسئله  را  حل  کرد، می بینید

راست است و می بینید که اسلام چه نعمت بزرگی

 برای بشر، رو هوی هوس وشیطنت خودش، از آن

بی بهره بوده است. پیامبر اسلام می خواهد همه

به ستاره ی ثریا برسید"

ولی این ها  می گویند،  بگذارید  ما  برویم  در یک

 منجلاب غرق شویم.- نظرات (0)

محرم نامحرم

1be86d8ad87a0d0708f2dcf2d9f409c6-425


- نظرات (0)

صیادشو


- نظرات (0)

نوشیدنیهای جهنم

در قرآن کریم و همچنین گفتار ائمه اطهار (ع) در اوصاف جهنم نکات فراوانی بیان شده

و مسلمانان را انذار داده اند که مبادا کاری انجام دهید که گرفتار جهنم شوید .


* * * * *

چند کلام گهربار از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در باب نوشیدنی های جهنم:

"اگر دلوی از آشامیدنی جهنم را در دنیا بریزند اهل دنیا را متعفن و بدبو می کند"

"اگر قطره ای از زقوم جهنم را در دنیا بچکانند زندگی را بر مردم دنیا تباه خواهد کرد؛

پس آنکه خوراکش زقوم است چه خواهد کرد"


"اگر گرزی از آهن جهنم را در زمین نهند و همه جهانیان جمع شوند ،آن را از زمین بر ندارند

و اگر کوه را با گرزی از آهن بزنند چنان که اهل جهنم را می زنند ریز ریز و غبار گردد".


نهج الفصاحه (2309-2308-2304)- نظرات (0)

امیدوار باش!

آب هر چند آلوده باشد حتی لجن هم شده باشد

اگر به دریا برگردد صاف و زلال و پاک می شود.

یادت باشد خدا دریای رحمت است

و ما چون آب آلوده که اگر به آغوش رحمت او باز گردیم

                                              کار تمام است و پاک پاک  می شویم                                                    

  نبیء عبادی انی انا الغفور الرحیم      

     به بندگانم خبر کن که من آمرزنده و مهربانم

- نظرات (0)