سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونکتاب های عهد جدید (انجیل)


- نظرات (0)

کتابهای عهد عتیق (تورات)- نظرات (0)

غیبت ممنوع رفیق

"و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر نکنند؛

آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟

از آن کراهت دارید.[پس] از خدابترسید،که خدا توبه پذیر مهربان است"

(بخشی از آیه 12 حجرات)


حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلام):

"ترک غیبت نزد خداوند عز و جل ،از ده هزار رکعت نماز مستحبی محبوب تر است"

(مستدرک الوسایل،ج 9،صفحه 117 ،حدیث 10404)- نظرات (0)

هشدار قرآنی


- نظرات (0)

یاعلی

هروقت حس کردی رسیدی آخرخط

هرکجادیدی که واقعا داری کم میاری

فقط یه یاعلی بگو

بلندشووازنوشروع کن

اره فقط بگو یاعلی
- نظرات (0)