سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونغیبت ممنوع رفیق

"و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر نکنند؛

آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟

از آن کراهت دارید.[پس] از خدابترسید،که خدا توبه پذیر مهربان است"

(بخشی از آیه 12 حجرات)


حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلام):

"ترک غیبت نزد خداوند عز و جل ،از ده هزار رکعت نماز مستحبی محبوب تر است"

(مستدرک الوسایل،ج 9،صفحه 117 ،حدیث 10404)- نظرات (0)

هشدار قرآنی


- نظرات (0)

یاعلی

هروقت حس کردی رسیدی آخرخط

هرکجادیدی که واقعا داری کم میاری

فقط یه یاعلی بگو

بلندشووازنوشروع کن

اره فقط بگو یاعلی
- نظرات (0)

واقعا چرا

واقعا چه اتفاقی افتادکه من چادری شدم ؟
- نظرات (0)

یادت باشه رفیق


هرروزیه مدل کیف و کفش

هرروزیه مدل لباس بروز

اماواقعا حواسمون هست چکارمیکنیم

و قراره کجا بریم

آیابرای اون روزمون هم توشه ای برداشتیم

خوش تیپ باش به قول خودت امروزی باش

اما فقط این رویادت باشه رفیق

آخرین مد برای ما کفنی سفید هست

وفقط یادت باشه توشه راهت

گناه و حسرت نباشه
- نظرات (0)