سایت خاتون
سایت مطبخ خاتوندیکشنری قرآن

1- فرهنگ لغت آنلاین عربی - انگلیسی:

http://www.aljazem.com

هر یک از کلمات قرآن را، می‌توانید در این سایت وارد کنید و چند کلمه انگلیسی معادل آن را ببینید

برای فهم دقیق تر معانی کلمات قرآن مجید بسیار سودمند است.

(در صورتی‌که به زبان انگلیسی آشنایی کافی ندارید می‌توانید با یک دیکشنری ساده انگلیسی - فارسی، لغات را در نهایت به فارسی ترجمه کنید.)
____________________________


2- جستجو یک ریشه لغت از لغات قرآن کریم

و نمایش آن در تمام آیات به کار رفته، جهت فهم معنای کلمات قرآن کریم با توجه به کاربرد آن در چند جمله مختلف

http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp

ابتدا از فهرست حروف، حرف مورد نظر را انتخاب کنید.
در لیست باز شونده کوچک زیر آن، 3 حرف اصلی را انتخاب کنید.
____________________________


3- ترجمه تک تک کلمات قرآن کریم به زبان انگلیسی
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp

در قسمت Chapter، سوره مورد نظر را انتخاب کنید.
و در قسمت Verse، آیه مورد نظر را انتخاب کنید.


(در این سایت همچنین، قواعد گرامر - صرف و نحو - مربوط به تک تک کلمات قرآن نیز آورده شده است.)
____________________________


4- لغت نامه عربی - فارسی:
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=ar-fa

با وارد کردن کلمات قرآن می‌توانید معنای آن‌را بینید. با توجه به ارائه چند جمله و مثال در لغت نامه ذکر شده، میتوان بهتر در جهت لغت شناسی قرآن کریم گام برداشت.
اگر لغاتی را در این فرهنگ نیافتید، مجبور هستید از فرهنگ لغت عربی - انگلیسی که در بالای صفحه معرفی شد، استفاده کنید!


- نظرات (0)

قرآن چه می گوید

شناخت نامه قرآن
سیب
بهشت...جهنم
فریاد
آتش
هدیه
فرشته
دوزخی
شوق پرواز
تعجب
سوال
قرآن
یوسف
یاد یار
خدا
قرآن
پرواز

 

فانوس
سجده
جادوگر
انسان
ایمان
توهم
قرآن، گل رز
فرزند
دنیا
عروس
فریب
شب
دعا
دعا
کودک عصبانی
قلب کاغذی
ایمان

سوره مبارکه صاد

شناختنامه قرآن 42

 

علم و علم ورزی در آموزش و پرورش چیست؟
دعا
گوش
کودک
شک
انفجار نور
دعا
بهشت-جهنم
ویلا
شیطان
نماز و سجده


- نظرات (0)

دانلود کتب شیعه با فرمت PDF

منبع کتب :http://14mah.parsiblog.com


دانلود کتاب شریف اصول کافیpdf

دانلود کتاب اعتقادات شیخ صدوق(ره)
دانلود کتاب نهج البلاغه pdf
دانلود کتاب علل الشرایعpdf
دانلود کتاب استبصار شیخ طوسیpdf
دانلود کتاب ارشاد شیخ مفیدpdf
دانلود کتاب بصائر الدرجاتpdf
کتاب تهاجم علیه شیعه چرا؟pdf +دانلود
دانلود معانی الأخبار شیخ صدوقpdf
دانلود الخصال شیخ صدوق pdf
دانلود کمال الدین وتمام النعمةpdf
دانلود أمالی شیخ صدوقpdf
ثواب الأعمال و عقاب الأعمالpdf
دانلود کتاب اسرار آل محمد- سُلیم بن قیس هلالی-pdf
دانلود مفاتیح الجنانpdf
دانلود أمالی شیخ طوسیpdf
دانلود تحف العقولpdf
دانلود الاحتجاج طبرسیpdf
دانلود عیون أخبار الرضا شیخ صدوق pdf
دانلود من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق pdf
دانلود الإعتقادات شیخ صدوقpdf
دانلود عقائد ومفاهیم شهید دستغیب pdf
دانلود کتاب الحکایات شیخ مفیدpdf
دانلود کتاب عین الیقینpdf
دانلود کتاب سلیم بن قیس الهلالیpdf
دانلود تحف العقولpdf
دانلود الفصول المختارة من العیون والمحاسن سید شریف مرتضی pdf
دانلود الإستبصار،شیخ طوسیpdf
دانلود الغیبة شیخ طوسیpdf


دانلود فضائل الخمسة من الصحاح الستّة pdf
دانلود کشف الأسرار روح الله خمینی pdf
سلسلة الأحادیث الصحیحة والحسنة، فی فضائل الإمام علی ع بروایة أهل السنة والجماعةpdf
دانلود إتقوا الله دکتر تیجانیpdf
دانلود کتاب ثم اهتدیت دکتر تیجانیpdf
دانلود کتاب تحریف الحقائق، فی کتب أهل السنةpdf
دانلود کتاب الأجتهاد فی مقابل النصpdf
دانلود کتاب حقیقة الشیعة الأثنی عشریة من کتب صحاح السنةpdf
دانلود کتاب الشیعة هم أهل السنة دکتر تیجانیpdf
دانلود المراجعات سید شرف الدینpdf
دانلود کتاب الاربعین فی الخلافة بلا فصل لأمیر المؤمنین عpdf
دانلود نرم افزار بحار الأدلة فی إثبات مذهب التشیع

دانلود کتاب 110 آیات نزلت فی حق علی ع PDF


- نظرات (0)

معارفی از جز های قرآن


جزء شانزدهم قرآنجزء اول قرآن
جزء هفدهم قرآنجزء دوم قرآن
جزء هجدهم قرآنجزء سوم قرآن
جزء نوزدهم قرآنجزء چهارم قرآن
جزء بیستم قرآنجزء پنجم قرآن
جزء بیست و یکم قرآنجزء ششم قرآن
جزء بیست و دوم قرآنجزء هفتم قرآن
جزء بیست و سوم قرآنجزء هشتم قرآن
جزء بیست و چهارم قرآنجزء نهم قرآن
جزء بیست و پنجم قرآنجزء دهم قرآن
جزء بیست و ششم قرآنجزء یازدهم قرآن
جزء بیست و هفتم قرآن جزء دوازدهم قرآن
جزء بیست و هشتم قرآن جزء سیزدهم قرآن
جزء بیست و نهم قرآن جزء چهاردهم قرآن
جزء سی ام قرآن جزء پانزدهم قرآن


- نظرات (0)

آموزش تجويد استاد سيد محسن موسوي

دیف

موضوع

اجرا
(MP3)


1 مقدمه
2 ورود به مبحث درس
3 طرق وقف در آخر کلمات ( ابدال – اسکان)
4 وقف : ا سکان
5 علائم وقف
6 همزه وصل
7 ادامه همزه وصل
8 انواع قرائات و روش ترتیل
9 انواع قرائات تحقیق و تدویر
10 تحدید یا حدر
11 حرکات کوتاه و کشیده
12 اسامی حروف
13 تلفظ حروف
14 تلفظ حروف
15 تلفظ ض - ظا
16 تلفظ حروف (ع – غ – و)
17 صفات حروف
18 قلقله، لین ، غنّه
19 تفخیم و ترقیق
20 تفخیم و ترفیق را
21 ادغام و انواع آن
22 احکام نون ساکنه
23 احکام تنوین و نون ساکنه
24 اقلاب و اخفاء
25 احکام میم ساکنه
26 سکت
27 انواع مد
28 منفصل و عارض
29 مد لازم ، مد لین


برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکان  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


- نظرات (0)