آلاله نو دمیده چیدن دارد
آواز فرشتگان شنیدن دارد

میلاد حسین است و ابوالفضل علی
یک ماه و دو آفتاب دیدن دارد


اعیاد شعبانیه بر مسلمین مبارک باد