سایت خاتون
سایت مطبخ خاتوننوبت ماهم میشه ها؟؟؟؟؟؟؟؟

ازصبح تا شب فقط بدوبدو میکنیم

سرهم کلاه می گذاریم تا بیشتربرد کنیم

خداروندیدمیگیریم و بابندگانش به ناروارفتارمیکنیم

رفیق کجا داریم میریم

میخوایم کجاروبگیریم

بابا حواست روجمع کن

گنج قارونم داشته باشی

باید بگذاری و دست خالی بری

پس جوری زندگی کن که پیروز میدان باشی


کل نفس ذایقه الموت ثم الیناترجعون- نظرات (0)

احکام ماه رمضان

برنامه احکام روزه - دانلود | کافه بازار


لینک کامل احکام ویژه ماه مبارک رمضان


- نظرات (0)

بازآ

بهش گفتم کمی به خودت بیا
این همه خطاو عهدشکنی
فکرعاقبت کارتوکردی
بهم گفت دیگه روی برگشت ندارم

بهش گفتم خدابخشنده ترازاونی هستش
که مافکرمیکنیم
لبخندتلخی زدو سرش روانداخت پایین که بره گفتم

"الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب"

خدا عزیز و دانا است، او آمرزندهی گناه هست و پذیرندهی توبه (غافر/3)- نظرات (0)

خصوصیات منفی انسان درقرآن


درقرآن خداوندمتعال به برخی از خصوصیات منفی انسان اشاره داردکه عبارتنداز:

(اسراء،100)« قتوراً » زود نا امید می شود

(معارج، 19)« هلوع »  حریص است

(معارج، 20)« جزوعاً »  بی تاب است

(عصر، 2)« لفی خسر »  زیانکار است

(علق، 6)« لیطغی »  زیاده خواه است

(احزاب، 72)« ظلوماً »  ستمگر است

(احزاب، 72)« جهولًا »  نادان است

(اسراء، 11)« عجولا »  شتابزده است

(. اسراء، 67)« کفور »  ناسپاس است

(عادیات، 6)« کنود »  قدرنشناس است- نظرات (0)

نگاه حرام

حواسمون باشه رفقا ..........

گاهی یک ""نگاه حرام""...

شهادت را برای کسی که "لیاقت شهادت" رادارد...

"سالها" عقب می اندازد...

گاهی یک نگاه حرام :: در محضر بزرگان


- نظرات (0)