سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونمادردیگه..............

رفيق دانشجويي داشتم كه دير به جبهه آمد.

گفتم: دير آمدي!

گفت:رفتم جواب كنكور را بگيرم، كمي دير شد( طوري گفت

جواب كنكور را بگيرم فكر كردم كه رد شده است)

گفتم: قبول نشدي؟

گفت: چرا، قبول شدم( طوري گفت قبول شدم كه با خود گفتم :

حتماً در يك رشته ي درب و داغون قبول شده )

گفتم: چه رشته اي قبول شدي؟

گفت:: پزشكي دانشگاه تهران

گفتم : پس چرا به جبهه آمدي؟

گفت : من اصلاً نمي خواستم به دانشگاه بروم چون در همين

عمليات شهيد مي شوم. در كنكور شركت كردم تامادرم در

فاميلها سر بلند شود و بگويد كه بچه ي من خيلي لايق بود.

در همان عمليات شهيد شد.

( به نقل از يكي از سخنراني هاي اقاي پناهيان)- نظرات (0)

عشقست حسین- نظرات (0)

چقدرعاقلی؟؟؟


عقل شخص مسلمـان تمـام نیست, مگر ایـن كه ده خصلت را دارا بـاشـد:

ـ از او امید خیر باشد

ـ از بدى او در امان باشند

ـ خیر اندك دیگرى را بسیار شمارد

ـ خیر بسیار خود را اندك شمارد

ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود

ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود

ـ فقـر در راه خـدایـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد

ـ خـوارى در راه خـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــد

ـ گمنـامـى را از پـر نـامـى خـواهـانتـر بـاشـد

ـ سپس فـرمـود: دهمى چیست و چیست دهمى ؟ به او گفته شـد: چیست؟

فـرمـود: كسی را ننگـرد جز ایـن كه بگـویـد او از مـن بهتـر و پـرهیز كـارتـــر است

 
تحف العقول،ص443

 


- نظرات (0)

ازسلمان بیاموز- نظرات (0)

کتابی مبارک- نظرات (0)