سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونسه چیز

به سه چیز هرگز نمیرسید:

1-بستن دهان مردم

2-جبران همه ی شکستها

3-رسیدن به همه آرزوها

سه چیز حتما به تومیرسد:

1-مرگ

2-نتیجه عملت

3-رزقی که برایت مقدر شده

#الهی_قمشه_ایی


- نظرات (0)