سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونتوصیه های دینی درباره رنگ کردن موی سفید

آراستگی و توجه به نوع پوشش و ظاهر از مصداق های زیبایی است.

به فرموده امام صادق(ع) «خداوند به یقین زیبایی و آراستگی را دوست می دارد

و بدحالی و خود را بدبخت و نادار و بیچاره و ضعیف نشان دادن را زشت می دارد.»ادامه مطلب - نظرات (0)

توسل به قرآندر مکارم الاخلاق از رسول خدا (ص) منقول است:

هر که طلب شفا از قرآن مجید ننماید خدای تعالی او را شفا ندهد.
- نظرات (0)

پس از تلاوت قرآن

بخشی ازدعای امام صادق (ع)

پس ازتلاوت قرآن:

بارخدایا مرااز کسانی قرارده

که حلال قرآن را حلال

وحرام آن را حرام میداند- نظرات (0)

دعای سفرخدایا؛ازسختی سفر؛و اندوه بازگشتن؛

و روبرو شدن با مناظر ناگوار در خانواده و مال و فرزند؛به تو پناه می برم؛

پرودگارا

تو در سفر همراه ما و در وطن نسبت به بازماندگان ما سرپرست و نگهبانی؛

و جمع میان این دو را هیچ کس جز تو نتواند کرد؛

زیرا آن کس که سر پرست بازماندگان است

نمی تواند همراه مسافر باشد و آن که همراه سفر است

سرپرست بازماندگان انسان نیز نمی تواند باشد.


ترجمه خطبه 46 حضرت علی (ع) در نهج البلاغه


                                                                                                 - نظرات (0)

دعای سواران

دروصف رسول خدا (ص) آمده است :

که زمان سواری برچارپایان بعداز گفتن بسم الله

آیات زیرراتلاوت می فرمودند:

تا بر پشت آنها بخوبی قرار گیرید؛

سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید،

نعمت پروردگارتان را متذکّر شوید و بگویید:

«پاک و منزّه است کسی که این را مسخّر ما ساخت،

وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم؛

و ما به سوی پروردگارمان بازمی‌گردیم!»

سوره مبارکه زخرف آیات 13-14

برگرفته از تفسیرنمونه جلد21 صفحه 23


- نظرات (0)