سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونالهي!

الهي!

به هر صفت كه هستم، برخواست تو موقوفم!

به هر نام كه مرا خوانند، به بندگي تو معروفم!

تا جان دارم، رخت از اين كوي برندارم!

او كه تو آن اويي، بهشت او را بنده است

او كه تو در زندگاني اويي،

جاويد زنده است!

*خواجه عبدالله انصاري- نظرات (0)

دریا


«مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ *** بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ»

دو دريا را به گونه اي روان کرد که با هم برخورد کنند.

اما ميان آن دو حد فاصلي است که به هم تجاوز نمي کنند.

(سورة مبارکه الرحمن19و20)- نظرات (0)

قادراست ازنوخلق کند


 آري قادريم که (حتّي خطوط سر) انگشتان او را نيز موزون و مرتّب کنيم!?

القيامة، 4?

- نظرات (0)

پیروی شیطان مکن

بقره:208

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد

همگى به اطاعت [خدا] درآييد

و گامهاى شيطان را دنبال مكنيد

كه او براى شما دشمنى آشكار است- نظرات (0)

دشمن مسلمانان بطور مسلّم، دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشرکان خواهي يافت.?

المائدة، 82?


- نظرات (0)