سایت خاتون
سایت مطبخ خاتونصلوات

9210906-b.jpg


- نظرات (0)

صلوات برپیامبر

plsaengbcgc95y0r2bw7.jpg


- نظرات (0)

تدبردرقرآن

: : :» أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ «: : :

- انس با قرآن، معرفت اسلامى را در ذهن ما قوی‌تر و عمیق‌تر مى‌كند.

انس با قرآن، یعنى قرآن را خواندن و باز خواندن و باز خواندن و در مفاهیم

قرآنى تدبر كردن و آن‌ها را فهمیدن.از قرآن بیشتر بیاموزید؛ در قرآن بیشتر

تدبر كنید و براى زندگى خودتان درس قرار بدهید


- نظرات (0)

پوشش گناه

قال علی بن ابی طالب علیه السلام:

الْحَذَرَ الْحَذَرَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ

هشدار! هشدار! به خدا سوگند، [خداوند] چنان پرده پوشى كرده كه پندارى تو را بخشیده است!


- نظرات (0)

نماز بــاران بخوان

بــرای چــشمهایــم نماز بــاران بخوان ؛ بُغض کَرده

ابریست اما نمــی بــارد

زیر بــاران آدَم تَــرَم ...

خــاکـــِ تــنــم بــوی دستهـای گــِــلــی خـدا را مـیگـــیرد ...

.

.

.

چــرا چــتر ؟ چـــرا فـــرار ؟ تنهــا آدم هــای آهــنــی زیــر بــاران زنــگــــ میــزنند !

- نظرات (0)