سایت خاتون
سایت مطبخ خاتوندعای سلامتی آقا- نظرات (0)

بااقاحرف میزنم- نظرات (0)

فضیلت بیماری- نظرات (0)

اشتراکات مادی انسان با حیوان

ذات اقدس الله وقتی می خواهد افراد متمکن و کسانی که متکاثرند و نه کوثر دار، وضع_مالی شان خوب است،

به فکر خوردن و خوابیدن هستند، از این گونه مواد بخواهد نام ببرد؛ غالباً اینها را در کنار حیوانات ذکر می کند؛

 می فرماید: ما باران فرستادیم، آفتاب فرستادیم، کشاورزی به شما دادیم؛ (مَتاعاً لَکُم وَ لِاَنعامِکُم)،

 منتها اینها حالی شان نمی شود! فرمود: یک قدری خودتان بخورید، یک قدری به اسب هایتان بدهید.

 آنجا که سخن از علم و معرفت است، علما و فرشته ها مطرح اند؛

 آنجا که سخن از خوردن است، اینها و دام مطرح اند. (مَتاعاً لَکُم وَ لِاَنعامِکُم)، یک آیه‌؛ (کُلُوا وَ ارعَوا اَنعامَکُم)،

آیه دیگر. خودتان یک قدری بخورید، یک قدری هم به این اسب ها بدهید، یک قدری هم به این گاوها بدهید.

این باید بفهمد که اینجا چه خبر است!!

 ر.ک سوره نازعات / آیه ۳۳ ، سوره عبس / آیه ۳۲ و سوره طه / آیه ۵۴

✅ درس خارج تفسیر قرآن کریم ایت الله جوادی آملی_ قم ؛ اسفند ۱۳۸۶


- نظرات (0)

اوخدایست ........

ویدیویی فوق العاده زیبا تاثیر گذار . خدا کجاست - توریسم کده


- نظرات (0)