سایت خاتون
سایت مطبخ خاتوندعای رفع استرس

خواندن دعا برای رفع استرس

در زمانی که به هر دلیل دچار اضطراب یا نگرانی و دلشوره می شوید،

ذکر و دعای مجرب رفع دلشوره و استرس و اضطراب ذیل را 14 مرتبه قرائت کنید.

دلشوره و اضطراب تان برطرف می شود. در اثنای ذکر توجه قلبی داشته باشد. مجرب است.

 
«ما شاءَ الله لا حَولَ وَ لا قوَّهَ إلّا باللهِ العَلِیِّ العَظیم»- نظرات (0)