سایت خاتون
سایت مطبخ خاتوناستغفرالله


هزاران بار استغفار كردم

دوباره جرم خود تكرار كردم

تو گفتی من غفورم،

 من هم اینك به جرم خویشتن اقرار كردم

برو ای آتش دوزخ كناری كه من رو بر در غفار كردم

دوباره عفو كن یا رب اگر چه من از این توبه ها بسیار كردم

شاعر: استاد حاج غلامرضا سازگار


استغفرالله واتوب الیه


- نظرات (0)

به که واگذارم می کنی؟


 

خدایا!

به که واگذارم می کنی؟

به سوی که می فرستی ام؟

به سوی آشنایان و نزدیکان؟ تا از من ببرند و روی بگردانند؛

یا بسوی غریبان و غریبه گان تا گره در ابرو بیافکنند و مرا از خود برانند؟

یا بسوی آنان که ضعف مرا می خواهند و خواری ام را طلب می کنند؟

... من بسوی دیگران دست دراز کنم؟ در حالیکه خدای من تویی و تویی کارساز و زمامدار من.

خدایا قرار ده، بی نیازی را در ذاتم و اعتقاد را در دلم و اخلاص را در عملم

و نور را در دیده ام و بصیرت را در دینم و مرا به اعضایم بهره مند کن و گوش و چشمم را دو وارث من گردان

و مرا بر آن که به من ستم روا داشته پیروز فرما

و در رابطه با او انتقام و هدفم را نشانم ده و چشمم را بدین سبب روشن گردان.


خدایا گرفتاری ام را برطرف کن و زشتی ام را بپوشان و خطایم را بیامرز و شیطانم را بران و دَینم را ادا کن

و برایم معبودا در آخرت و دنیا درجه ای برتر قرار ده؛


اى زداینده‏ ى اندوه و برطرف‏ کننده ‏ى غم، اى رحمان دنیا و آخرت و رحمت آورنده‏ ى در دو دنیا، بر محمد و آلش درود فرست،

و ناراحتی مرا برطرف ساز، و غم دلم را بزداى.

 


- نظرات (0)

شاید......

میان کوچه ی دنیا قدم ها می زنم شاید

دلش بر روزگار من کمی سوزد به رحم آید

ز بی انصافی دنیا دلم هر روز می گیرد

نگو شادی دلم هر شب فقط غمباد می زاید

میان بازی دنیا نمی دانم چرا هر دم

اگر بختم شود قیچی برایم سنگ می آید

به دل امید ماندن نیست باید قید دنیا زد

ببین پایان شب تار است و ظلمت باز می پاید

اگر بودی اگر می شد کنارم لحظه ای باشی

نمی شد ذکر هر روزم ولی ، اما ، اگر ، شاید

تمام واژه ها منفی ست ، نه ، هرگز ، نمی باید

بیا برگرد و افکارم نما حتماً ، بلی ، باید

ببین تکرار  یک حرف است این اشعار ناموزون

کلام آن دم شود موزون که نامت بر زبان آید ...

ساسان مظهری


- نظرات (0)

عشقست حسین- نظرات (0)

مرادریاب


تو ای تنهاترین شاهد

تو ای تنها در این دنیا و هر دنیا

 

بجز تو آشنایی من نمی‌یابم

بجز تو تكیه‌گاه و همزبانی من نمی‌خواهم

مرا دریاب

 

تو میدانی كه من آرام و دلپاكم

و میدانی كه قلبم جز به عشق تو

و نام تو

و یاد تو

نخواهد زد

مرادریاب..................


- نظرات (0)